Utdannelse

Polaritetsterapeut:  2-årig utdanning, deltidsstudie i eige distrikt.

Eksamen i anatomi, fysiologi, og sjukdomslære på høgskulenivå.

Medlem i Norsk massør- og muskelterapaut forbund ( NMF)
Fagkrav ved Norges Massasjeforbundet:

Massør MNMF
Gjeldende fagkrav til tittelen Massør MNMF er fastsatt av NMF og 

Norsk Bransjeråd for Massasje. 

Minimum fagkrav: 

• 235 undervisningstimer i massasje/muskelterapi, samt terapeutiske metoder - i teori og praksis 

• 165 undervisningstimer i anatomi og fysiologi, skade- og sykdomslære
– i teori og praksis 

• 50 undervisningstimer lærerveiledet klientpraksis på skolen 

• 50 undervisningstimer ekstern klientpraksis uten veiledning 

•  50 timer VEKS-fag iht SABORG sin fagplan

Fra 1.1.2012 er det krav om minimum 50 timer VEKS-fag
(Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn) for å oppnå fullverdig medlemskap.

Totalt 589 undervisningstimer. Det er krav om 90% tilstedeværelse.